דלגו לאתר

מסלולי לימוד להכשרות מקצועיות בפחות בשנה !

מוזמנים להשאיר פרטים ויועצת לימודים תיצור איתך קשר
לפרטים נוספים
השאירו את הפרטים לקבלת מידע נוסף
קוד אבטחה:

בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך בפיקוח משרד העבודה והרווחה אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם

מבוא:
התפקיד בודק שכר מוסמך הינו חדש ונגזר מדרישות החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה התש"ע- 2010. בודק שכר מוסמך מתפקידו לערוך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם (שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד) לפי בקשה, כדי לוודא את התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים. התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט.
לייעוץ והכוונה בנושא בודק שכר מוסמך
:
:
:
:
מטרות הקורס:
 להכשיר עובדים בתפקידי בודק שכר מוסמך:
 • בביצוע בדיקות תקופתיות, תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר.
 • המומחים בחוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, לרבות הוראות התוספת השנייה לחוק וכן הוראות בדיני מסים המשליכות על זכויות עובדים.
 • ידע במערכות שכר, בחשבונאות כללית וחשבות שכר מתקדמת ובכללי האתיקה הנדרשים.
 
פירוט נושאי הלימוד:
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
 • תפקיד בודק שכר מוסמך
 • דיני מס הכנסה וביטוח לאומי
 • חוקי עבודה ודיני עבודה
 • תמחיר כוח אדם
 • מערכות שכר
 • ביטוח פנסיוני
 • הנהלת חשבונות
 • יסודות הביקורת
 • תשאול וחקירה
 • בדיקת, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דו"ח בדיקת שכר
 • אתיקה מקצועית

משך הקורס:
150 שעות לימוד אקדמיות | 19 מפגשים | יום בשבוע, מסלול בוקר | כ- 4 חודשים

תנאי קבלה:
 1. בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי חשבון בישראל, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש; או רואה חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש; או עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש; או מבקר פנים, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או יועץ מס אם ועדת הקבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או כלכלן, או מי ששימש בעבר מפקח עבודה- אם ועדת הקבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.
 2. ועדת קבלה ( ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית, וותק מקצועי)

בחינות גמר פנימיות:
בחינות פנימיות בכל אחד מנושאי הלימוד הנלמדים

בחינות גמר חיצוניות:
בחינה עיונית: תורת המקצוע
בחינה מעשית: ניתוח אירוע מייצג בתפקיד בודק שכר, לרבות בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, הכנת דו"ח למזמין השירות.

תעודות:
 1. תעודת גמר- בודק שכר מוסמך
 2. תעודת מקצוע- בודק שכר מוסמך

לייעוץ והכוונה לחץ כאן